<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Suchen unter Videos, Mitglieder, Veranstaltungen, Audio Dateien, Bilder und Blogs Suchen

Profetische Evangelisatie|Netherlands

Meer informatie: www.voordewind.eu


Mein Gebet

LATEN WIJ BIDDEN De Bijbel zegt:” Laten wij (jij en ik!) daarom met vrijmoedigheid toegaan (door genade mogen wij in de wonderbare Naam van Jezus Christus tot de Levende God komen!) |mehr

Gebet unterstützen

Community Werbung

Info Profetische columns LESSEN over PROFETIE 
 
 
PROFETISCHE EVANGELISATIE
Geliefde lezer (es),

Ondanks het feit, dat er veel boeken bestaan over het onderwerp “evangelisatie” en er veel middelen worden gebruikt om het evangelie te verkondigen, is er in verhouding tot de wereldbevolking weinig bereikt. Ja, vele miljoenen mensen weten nog niet wie Jezus Christus is. Dit kan zo niet langer! Er moet iets gedaan worden. De Bijbel zegt:” Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping” (Marcus 16:15). Om het evangelie te verkondigen zijn in ieder geval twee dingen nodig. Ten eerste heeft de christen de kracht en zalving van de Heilige Geest nodig (Handelingen1:8/ 1 Johannes 2:20), om het evangelie van Gods liefde en genade met kracht te brengen (Romeinen 15:18-21). Ten tweede heeft de Gezalfde christen de juiste methode nodig om de zondaren te bereiken.  EVANGELIST SIEBEREN VOORDEWIND HEEFT DAAROM ALS EERSTE IN DE WERELD DE NAAM "PROFETISCHE EVANGELISATIE" / "PROPHETIC EVANGELSM" GEïNTRODUCEERD OM DE WERELD TE BEREIKEN MET HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS ONDER DE MACHTIGE ZALVING VAN GODS GEEST MET DE WOORDEN DIE GODS GEEST DE PREDIKER TE BINNEN GEEFT!!

Lees het unieke boek: PROPHETIC EVANGELISM en wordt rijk door gezegend door de boodschap, die de Levende God door Zijn Geest aan mij gegeven heeft! Ja, ook u kunt deelnemen aan profetische evangelisatie/PROPHETIC EVANGELISM onder de machtige zalving van Gods Geest. Ook u kunt in actie komen en Gods opdracht vervullen.Of u nu voor een lange tijd een christen bent of heel kort: Dit boek is voor u. (IN HET ENGELS UITGEGEVEN DOOR:
www.boekenbent.com ) . 

Ik wens u Gods rijke en onmisbare zegen toe!

Evangelist Sieberen Voordewind

Mein Blog


Jij hebt JEZUS nodig

RADIOMEDITATIE: Jij hebt Jezus nodig Radiomeditatie door: Evangelist Sieberen Voordewind Geliefde luisteraar. Er is Eén Die je beste Vriend wil zijn. Er is Eén Die heel veel van jou houdt. Er is Eén Die je tranen wil | mehr

Besucher auf meiner Seite


denymins denymins
vor 163 Tagen
Chaloalberto Chaloalberto
vor 174 Tagen
Pohribnyy Pohribnyy
vor 182 Tagen
kemafa32 kemafa32
vor 189 Tagen
JessGabert JessGabert
vor 205 Tagen
Batman2 Batman2
vor 225 Tagen
uncristiano uncristiano
vor 229 Tagen
NT70 NT70
vor 236 Tagen
Meine Besuche nicht vermerken (ändern)

Seite von 8